Mobirise
Elina Lillstrang, kasvupsykologi
Psykologi (PsM), humanisti (FM), yrityskehittäjä (EAT), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Haluan vahvistaa ihmisiä ja ymmärrän liiketoimintaympäristön tarpeet. Asiakaslähtöisyys, voimavarojen korostaminen sekä ratkaisukeskeisyys ovat arvomaailmani ja työskentelyni perusta. Missioni on mahdollistaa arvokas ja hyvää tuottava arki jokaiselle.

Ihmisellä on monia rooleja työssä ja omassa elämässään. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti kaikkialla. Minun tehtäväni on olla näkökulman vaihtamisen mahdollistaja ja ihmisen rinnallakulkija muutoksessa, päätöksenteossa, pohdinnoissa ja ratkaisujen rakentamisessa.

Kasvupsykologi terminä liittyy työn ja ihmisen väliseen rajapintaan: Ihmisen kasvussa integroituvat hyvinvointi ja yhä parempi onnistuminen työssä. Jokaisen elämä on ainutkertainen ja sellaisena se pitää kohdata ja käsitellä.

Työssäkäyvät ihmiset ja yrittäjät, ensimmäisen maailman ongelmat sekä ultralyhyt, yhden tapaamisen mittainen, työskentely ovat erityisosaamialuettani. Olen työskennellyt ihmisen kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen parissa koko työurani ajan.

MIKSI KASVUPSYKOLOGI? 

Bisnes kasvaa, kun ihminen kasvaa. Kyse on systeemistä, jossa ihmisten voimavarat, flow-kokemukset, hyvän rakentamiseen tähtäävät visiot ja innostavat kohtaamiset ruokkivat toinen toistaan. Näin syntyy uusia mahdollisuuksia, kokemuksia ja tuloksia.

Jokainen ihminen tarvitsee elämän käänteissä ja työn eri vaiheissa joskus mahdollisuutta keskustella itselleen tärkeistä asioista. Näitä ovat usein työ, ihmissuhteet, tavoitteet, arvot, oma arki ja tunteetkin. Ammattimainen keskustelukumppani tuo keskusteluun uusia näkökulmia. Konkreettiset kokeilut ja teot vievät oivallukset osaksi käytännön elämää.

Ihmisen kasvu perustuu hänen omien voimavarojensa näkemiseen, vahvistamiseen ja hyödyntämiseen käytännön elämässä. Ihmisen omat arvot ja tulevaisuuden toiveet tulevat esiin keskusteluissa ammattilaisen kanssa. Omanlaisen elämän eläminen vaatii joskus rohkeutta, johon työnantajan kannattaa kannustaa. Kasvupsykologin tuella ihminen löytää reitin oman kasvunsa rakentajaksi.

Mobirise

Free AI Website Creator