Kasvukeskustelu® vahvistaa ihmisen ja yrityksen kestävää kasvua ja menestystä


Kasvukeskustelu® on resurssiviisas, vaikuttava ja laadukas keskustelupalvelu.  Sadat ihmiset ovat jo osallistuneet ja palaute on erinomaista. Kasvukeskustelu® on syntynyt tarpeesta vahvistaa ihmisiä. Bisnes kasvaa, kun ihminen kasvaa. 

Kasvattaa jokaisen ihmisen yksilöllistä arvoa

Ihmisten potentiaali vapautuu ja suuntautuu paremmin. 

Käytössä ketterä

Kasvukeskustelu® mukautuu osallistujan tarpeisiin. Palvelun käyttöönotto on helppoa.

Vahvistaa yrityksen menestyksen mahdollisuuksia

Soveltuu ihmisen kasvun tueksi työuran ja elämän eri vaiheissa.
Kasvukeskustelussa® jo yksi tapaaminen vaikuttaa

Työelämässä tarvitaan jokaisen ihmisen vahvuuksia, elämänilosta ja omista arvoista kumpuavaa innostusta ja halua rakentaa parempaa maailmaa. Kun ihmisiä kannustetaan kasvuun, myös yritys menestyy. Edelläkävijyys syntyy ihmisen kasvun tukemisesta.

Kasvukeskustelulla® työnantaja voi vahvistaa ihmisiä, auttaa heitä suuntaamaan energiaansa paremmin ja tukea heitä. Työnantajan syyt  voivat olla esim. yrityksen strategiassa tai halussa auttaa ihmisiä elämään hyvää elämää. Lue työnantajien kokemuksia täältä

Työntekijät arvostavat Kasvukeskustelua® matalan kynnyksen, aitouden sekä voimavaroja ja tulevaisuutta painottavan näkökulman vuoksi. Lue osallistujakokemuksia täältä.

Resurssiviisaus on yksi Kasvukeskustelun® ydinasioista. Jo yhden tapaamisen aikana alkaa tapahtua. Kasvukeskustelu® perustuu tutkittuun yhden tapaamisen työskentelyn menettelytapaan.


Mobirise Website Builder

Kasvukeskustelu® kehittää ammattitaitoa

Mobirise

Yritystehtaan asiantuntijat oivalluttavat työkseen kasvuyrittäjiä. Kasvukeskustelujen® avulla asiantuntijamme ottavat käyttöönsä omia vahvuuksiaan sekä reflektoivat ajatteluaan työssä, suhteessa ympäristöön ja elämässä muutenkin. Ymmärrys itsestä ja omista toimintatavoista on keskeinen osa asiantuntijoidemme ammattitaitoa, jota he käyttävät työssään joka päivä.

Merkityksellisiä asioita saattaa lähteä liikkeelle jo pienellä, ulkopuolisen ammattilaisen, interventiolla. Tiimimme kokemusten mukaan jo yhden Kasvukeskustelun® vaikutus voi olla hyvinkin pitkäkestoinen.

Suosittelen mielelläni Yritystehtaan kokemusten pohjalta Kasvukeskusteluja® erityisesti asiantuntijaorganisaatioiden kyvykkyyden ja ammattitaidon kehittämiseen. 

Marko Sorri
Toimitusjohtaja

Jyväskylän Yritystehdas Oy

Kasvukeskustelut® osana johdon työkalupalettia

Mobirise

Kasvukeskustelut® ja tiimituokio ovat olleet hyvä hetki istua alas työtiimin kanssa ja katsoa taakse jäänyttä isoa muutosta ja suunnata katse tulevaan. Kasvukeskustelu ja tiimituokio ovat kuin suvanto, paikka hengähtää ja ottaa tuumaustauko yhdessä. Isojenkin muutosten keskellä ja erityisesti pahimman jälkeen, on hyvä katsella yhdessä, millaisia me olemme ja mitä olemme oppineet ja opimme itsestämme ja toisistamme


Voin lämpimästi suositella Kasvukeskustelua ja tiimituokiota osaksi esihenkilön ja johdon työkalupalettia myös silloin, kun organisaatiossa ei ole meneillään erityistä kriisiä tai muutosta. Kasvukeskustelut on työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa, jossa ihmiset voivat hengittää omana itsenään.

Katriina Lahtinen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja

Suomen Korttipiste Oy

Kasvukeskustelut® parantavat tuottavuutta

Mobirise

Kovassa työkuormassa ja haastavassa globaalissa tilanteessa Kasvukeskustelut® ovat auttaneet meitä pysähtymään hetkeksi. Meillä Kasvukeskustelut® tarjoavat ihmisille mahdollisuuden kehittää työskentelyään ja hyvinvointiaan. Parannamme Kasvukeskustelujen® avulla tuottavuuttamme.

Kasvukeskustelut® ovat tehokas ja nopea tapa pysähtymiseen. Aina ei tarvita pitkiä prosesseja!
Kannattaa kokeilla.

Kari Ranta
Director, Delivery Operations

Valmet Technologies Oyj

Mobirise

Korona-aikana Kasvu Openin tiimi oli pääsääntöisesti tehnyt töitä etänä ja koko tiimin voimin oltiin nähty vain harvakseltaan. Kasvukeskustelujen® kautta haluttiin nostaa esiin jokaisen tekijän vahvuudet sekä ainutlaatuisuus toteutuksessa. Lisäksi tiimituokio tiivisti yhteishenkeä ja toi esille jokaisen parhaat puolet.

Suosittelen Kasvukeskustelujen® ja tiimituokion yhdistelmää ihan jokaiselle, joka haluaa vahvistaa tiiminsä/työntekijöiden yhteenkuuluvuutta ja voimavaroja arjessa.

Jaana Seppälä
Toimitusjohtaja

Kasvu Open Oy

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Maailma muuttuu, etkä voi tietää, mitä yksittäistä taitoa tai osaamista työntekijät tarvitsevat tulevaisuudessa. Tärkeintä on varmistaa kyky muuttua, valmius tarttua monenlaisiin mahdollisuuksiin. Ihmisen henkilökohtaisiin voimavaroihin ja vahvuuksiin keskittyminen takaa sen, että hän kasvaa yhä vahvemmaksi ihmiseksi, työntekijäksi ja yhteiskunnan jäseneksi, jolloin hän on valmiimpi vastaanottamaan tulevia muutoksia, myös vastoinkäymisiä.

Useimmiten keskustelunaiheiksi valikoituvat varsin tavanomaiseen arkeen liittyvät asiat, kuten ajankäyttö, työn ja perheen yhteensovittaminen, oma rooli työyhteisössä tai urakehityshaave. Jokaisen ihmisen tilanne ja tarina on uniikki ja sellaisena se tulee käsitellä ja kohdata. Ihmisen on usein innostavaa lähteä mukaan keskustelemaan omasta myönteisestä tulevaisuudestaan.

Kasvukeskustelussa® keskitytään ihmisen kasvuun ja kehitykseen niissä asioissa, jotka hän itse keskustelun kohteeksi valitsee. Lähtökohta on myönteisen tulevaisuuden rakentamisessa riippumatta lähtötilanteesta. Ihminen itse tunnistaa, mikä hänelle on tärkeintä ja juuri siinä piilee tärkein, mahdollisesti käyttämätön voimavara. Keskustelunaihe voi siis olla myös jokin positiivinen ongelma, kuten “Elämäni on täynnä ihania asioita ja mahdollisuuksia, mihin minun kannattaisi keskittyä?”. Kasvukeskusteluun® osallistuakseen ei siis tarvitse voida pahoin, oireilla tai kokevansa terveydellistä apua.

Yrityksessä työ ja tulokset tehdään arjessa, ihan joka päivä. Kun yritys tavoittelee kasvua, paras hyöty palvelusta syntyy, kun palvelu on käytettävissä juuri silloin, kun ihminen itse tuntee tarvetta keskustella. 

Kasvukeskustelu® täydentää esihenkilötyötä. Ihmisen kasvu tapahtuu usein eri elämänalueiden voimavaroja yhdistelemällä. Kasvukeskustelussa osallistuja voi puhua itselleen tärkeistä asioista ilman minkäänlaista valtasuhdetta, jollainen on aina - ainakin vähän - työsuhteessa läsnä. Ihminen on itse vastuussa omasta elämästään ja hyödyntää omassa kasvussaan soveltuvin osin monia elämänsä ihmisiä. 

Kasvukeskustelu® soveltuu ihmisen kasvun tueksi työelämän arjessa tai työuran eri tilanteissa, esim. korkean potentiaalin ihmisten vahvistaminen, energian suuntaaminen paremmin tai hyvinvoinnin taitojen oppiminen. 


Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeää​

Mobirise

Kasvukeskustelut® mahdollistavat meille kokonaisvaltaisen näkökulman henkilöstön hyvinvointiin: painopiste jää muuten helposti fyysisen hyvinvoinnin puolelle. Haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden pysähtyä ajattelemaan ja jäsentämään omaa tekemistään, toiveitaan ja tarpeitaan arjen keskellä. Henkilöstöltä olemme saaneet positiivista palautetta ja kiitosta siitä, että mahdollisuus Kasvukeskusteluun® on aina tarjolla. ​

Olemme yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä. Se on luontevaa, ammattimaista ja vakuuttavaa. Suosittelen ehdottomasti Kasvukeskusteluja® muillekin yrityksille. ​

Kati Pesola
Toimitusjohtaja

Pengon Oy

Kasvupsykologi mainittu!!

"SE piirtäjä", livekuvittaja ja yrittäjä Linda Saukko-Rauta kertoo blogissaan, miten hän rohkaistui hyödyntämään kasvupsykologia - "keskustelun herättäjäisistä, arjesta ja onnistumisista puhumisesta". 

Mobirise

Linda Saukko-Rauta, yrittäjä, livekuvittaja 

Redanredan Oy

Sisustussuunnittelija ja decoFeastin yrittäjä Eevi Vihinen kertoo Instagram-tilillään, miten jo tunnin juttelun jälkeen mieli on selkeämpi, "asiat omissa karsinoissaan" ja olo huojentunut.


Mobirise

Eevi Vihinen, yrittäjä, sisustussuunnittelija

decoFeast.

Saamme voimaa (työ)elämään

OP Keski-Suomi

Kasvukeskustelujen® osallistujat ovat yllättyneet siitä, mitä kaikkea tunnin keskustelussa ehtiikään! He arvostavat erityisesti sitä, miten he tulevat hetkessä kohdatuiksi. Jätämme tarkoituksella​ prosessille reunaehdot määrittelemättä: ihmiset keskustelevat juuri niistä asioista, jotka ovat heille​ itselleen tärkeitä. Silloin heidän yksilölliset tarpeensa tulevat huomioiduksi ja heitä haastetaan​ kasvuun heille itselleen tärkeissä asioissa. ​

Kasvua joka päivä -palvelun rooli meillä on työkyvyn tukemisessa. Kohdennamme palvelua​ erityisesti kehittäjille ja vahvistusta kaipaaville tiimeille. ​

Arvostamme erityisesti Elina Lillstrang Oy:n osaamista ja erikoistumista kasvun ​tukemiseen, mikä näkyy palvelua käyttäneiden ihmisten voimaantumisena.​

Minna Tuohimaa-Juntunen, henkilöstöasiantuntija

OP Keski-Suomi

Ihminen ja business kohtaavat

Integral

Elina Lillstrang Oy:ssä ymmärretään liiketoiminnan tekemistä ihmisen ymmärtämisen lisäksi: Kasvukeskusteluissa® asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Huomio kiinnitetään etenemiseen, ei ongelman pyörittelyyn. Haetaan vaihtoehtoja ja tapoja, kuinka eteenpäin meneminen mahdollistetaan. Konkretisoidaan sanoiksi ajatuksia ja sanoitetaan etenemispolkuja.​

Meille arvokasta on se, että keskusteluissa ja yhteistyössä Elina Lillstrang Oy:n kanssa asiat kulkevat rinnakkain, eivät vastakkain.​

Anne Ebeling, toimitusjohtaja, yrittäjä 

Integral Oy 

Adafy tukee ihmisten muuntautumiskykyä 

Adafy

Työntekijöiden palaute Kasvukeskusteluista® on erinomaista: uusia näkökulmia ja tilaa omille ajatuksille on syntynyt ja abstrakteilta tuntuvat haasteet ovat muuttuneet toteuttamiskelpoisiksi.

Yrityksenä meille on tärkeää vahvistaa ihmisiä ja tukea heidän muuntautumiskykyään.

Satu Kuusinen, toimitusjohtaja 

Adafy Oy 

Haluamme, että meillä kaikki saavat kehittyä

Eqvitia

Meillä Eqvitialla työntekijöidemme hyvinvointi on prioriteettien kärkikastia. Haluamme, että meillä kaikki saavat kehittyä ja kasvaa ja työ antaa muutakin kuin kuukausipalkan.

Henkilökunnan hyvinvointi muodostuu monista tekijöistä, ja yksi osa sitä on mahdollisuus kasvupsykologin tukeen.

Jarkko Hakola, toimitusjohtaja 

Eqvitia Oy 

Yrittäjä ohjaa nyt työtä eikä toisinpäin

Kasvun matkalla olen pysähtynyt miettimään omia tapojani ja
tavoitteitani. Olen saanut eväitä ja ideoita oman työni ja
ajatusmaailmani järjestämiseen. Konkreettinen hyöty on se, että enää ei työni ohjaa minua vaan minä ohjaan työtäni. Suosittelen palvelua mielelläni ihmisille, jotka haluavat pysähtyä miettimään oman elämän kiireen uudelleen järjestämistä.

Tilitiikeri Oy

Susanna Välisaari

Yrittäjä, Tilitiikeri Oy

Jokaisen yrittäjän tulisi jossain vaiheessa katsoa itseään ja toimintaansa tällaisesta "kasvun peilistä". Asiat ovat selkeämpiä aina kontaktin jälkeen. Ei aina ehkä siten kuin ennalta olisi luullut, usein paremmin. Yhteistyö on lämmintä, välittävää ja eteenpäin vievää. Palvelu on kehittyvän pienyrityksen yrittäjälle arjen suunnan ja jaksamisen tärkeä apu.

Edutukku

Sebastian Räisänen                         

Yrittäjä, Edutukku Oy

Elina Lillstrang Oy
  • c/o Elina Lillstrang
  • Kivelänlammentie 71
  • 40660 Jyväskylä

Yhteys
  • 050 365 7220
  • elina@kasvupsykologi.fi

AI Website Software